Naslovna Usluge Reference Ključno osoblje

Reference


PROMETNICE (geodetske podloge i tehnička dokumentacija)

MOSTOVI

VODOVOD (geodetske podloge i tehnička dokumentacija)

KANALIZACIJA (geodetske podloge i tehnička dokumentacija)

PROČISTAČI

INTEGRALNI PROJEKTI INFRASTRUKTURE (gradske ceste, nogostup, zelenilo, oborinska i fekalna kanalizacija, vodovod, elektro i telekomunikacijska mreža i javna rasvjeta)

NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA IZGRADNJE